Pranešimas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą

KAS RŪPINASI JŪSŲ DUOMENIMIS?

Esu, Jolita Aulosevičienė teikiu smegenų treniruotes su Neuroptimal. Teikdama paslaugas renku asmens duomenis ir noriu Jus informuoti apie tai, kokius duomenis, kiek laiko ir kaip saugosiu.

Mano kontaktai:

  • Adresas Budiniškių g. 5-77, Vilnius, Lietuva,

  • Kontaktinis telefono numeris +37067067022,

  • Kontaktinio el. pašto adresas labas@galiudaugiau.lt

KOKIA INFORMACIJA IR KODĖL RENKAME APIE JUS?

REGISTRACIJŲ Į TRENIRUOTES VALDYMAS

Tvarkomi duomenys:

Vardas, pavardė, adresas, telefonas, informacija apie treniruotės laiką.

Duomenų tvarkymo trukmė:

Savaitė po registracijos

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Turiu vykdyti sutartinius įsipareigojimus pvz. pasiruošti treniruotei, valdyti kalendorių: BDAR 6(1)(b)

UŽTIKRINANT TINKAMĄ APSKAITOS TVARKYMĄ

Tvarkomi duomenys:

Apskaitos dokumentai, kuriuose nurodytas Vardas, pavardė, adresas, telefonas informacija apie treniruotės ( sesijų kiekis) pardavimo kaina.

Duomenų tvarkymo trukmė

10 metų nuo sąskaitos išrašymo dienos

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Turiu laikytis įstatyminių įsipareigojimų tinkamai tvarkyti apskaitos dokumentus: BDAR (6(1)(c)

RENKANT INFORMACIJĄ APIE TRENIRUOTĖS EIGĄ

Tvarkomi duomenys:

Treniruotės grafikas. Dažniai. Treniruotės pradžia ir pabaiga. Sesijų kiekis

Duomenų tvarkymo trukmė

Iki paslaugų sutarties pabaigos

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Turiu laikytis įstatyminių įsipareigojimų tinkamai tvarkyti apskaitos dokumentus: BDAR (6(1)(b)

PRAŠANT IR KAUPIANT SUTIKIMUS DĖL TRENIRUOČIŲ

Tvarkomi duomenys:

Vardas, pavardė ir parašas

Duomenų tvarkymo trukmė

10 metų po paskutinio apsilankymo dienos.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Mano teisėtas interesas gebėti įrodyti, kad apie treniruotes ir sąlygas klientas buvo informuotas BDAR 6(1)(f)

VARTOTOJŲ PATIRTIES IR TINKLALAPIO TOBULINIMO TIKSLAIS

Tvarkomi duomenys:

Slapukuose surenkama informacija susijusi su įrenginiais, kuriuos naudojate bei veiksmais kuriuos atliekate naršydami www.galiudaugiau.lt svetainėje.

Duomenų tvarkymo trukmė

Remiantis slapukų nuostatomis, kurios yra pateikiamos slapukų pranešime

Duomenų tvarkymo pagrindas:

tinieji slapukai: Mano teisėtas interesas užtikrinti saugų svetainės veikimą BDAR 6(1)(f)

KUR TVARKOME IR SAUGOME DUOMENIS?

Duomenys yra tvarkomi Europos Sąjungoje. Pasitelkdami partnerius siekiame, kad duomenų tvarkymas būtų atliekamas Europos Sąjungoje.

PASITELKIAMI DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Setmore, Inc

Registracijos į treniruotes platforma.

Europos Sąjunga

Hostinger, UAB

Teikia puslapio www.galiudaugiau.lt hostingo paslaugas

Europos Sąjunga

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jeigu norėsite susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: labas@galiudaugiau.lt

KUR KREIPTIS DĖL TEISIŲ PAŽEIDIMO?

Skundą dėl asmens duomenų tvarkymo galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt